بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌‌ماه ۱۳۹۲ به عدد ۵/۱۸۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در دی‌‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۲۸ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌‌ماه ۱۳۹۱ معادل ۴/۳۸ درصد است.