20130214063631_IMG_0137

در ادامه برگزاری مرتب سلسله جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج، این جلسه در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۳درسالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج تشکیل گردید. در ابتدای جلسه سید عبد الهادی اسلام زاده  دبیراجرایی اتاق یاسوج به ارائه عملکرد اتاق بازرگانی یاسوج در سه ماهه آبان، آذر و دی ماه ۹۱ پرداخت که از اهم عملکرد ارائه شده می توان به برگزاری سه جلسه از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری جلسات مشترک با استانداری درمحل استانداری و اتاق یاسوج جهت بررسی و حل مشکلات فعالین بخش خصوصی، پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و ارجاع پرونده آنها به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، شرکت اتاق بازرگانی درکمیته ها، کارگروهها و شوراهای استانی،  همکاری در برگزاری روز ملی صادرات، برگزاری هر ۱۵ روز یک بار دوره های توجیهی، آموزشی و تخصصی برای متقاضیان کارت بازرگانی و تصویب و اجرای قرارداد پروژه بزرگ تبیین برترین فرصت های سرمایه گذاری سود آور در استان کهگیلویه وبویراحمد با حمایت مالی اتاق ایران و اجرای سازمان مدیریت صنعتی کشور اشاره کرد.

درادامه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به عملکرد این کمیسیون در این سه ماهه اشاره کرد. چنگیز هاشمی به برگزاری جلسه این کمیسیون در رابطه با تعطیلی واحدهای تولیدی شن و ماسه با نمایندگان  بخش خصوصی و دولتی و تولیدکنندگان این صنف اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه  نگاه و عملکرد بخش دولتی در رابطه با فعالین بخش خصوصی نگاه درستی نیست و امید می رود که اعضای هیئت نمایدگان اتاق یاسوج و مجموعه بخش خصوصی بتوانند با همدلی و همکاری  بین خود سبب ارتقاء واصلاح جایگاه این بخش درنگاه دولت و جامعه شوند. ایشان با تائید این موضوع که تولیدکنندگان در پروسه تولید محصول خود باید مسائل زیست محیطی را رعایت کنند اما بیان داشت تعطیلی شتاب زده  کارخانه های مشکل دار در این مسئله بدون فراهم کردن شرایط و مقدمات فعالیت مجدد آنها در شرایطی مطلوب تر کار درست و شایسته ای نیست.

درادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق یاسوج به دعوت رئیس اتحادیه زنبورداران کشور و برگزاری جلسه مشترک این اتحادیه  با کمیسیون کشاورزی اتاق یاسوج و حضور نمایندگان کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با صنعت زنبورداری در محل اتاق بازرگانی یاسوج اشاره کرد.

کیهان ایمانی ازجمله مسائل مطرح شده درجلسه مشترک کمیسیون کشاورزی اتاق یاسوج و اتحادیه زنبورداران کشور را بررسی مسائل و مشکلات زنبورداران وتهیه نهاده های مصرفی این قشرو مقدمات خرید سهام توسط زنبوردارن استان از اتحادیه زنبورداران کشور و حمایت اتاق بازرگانی یاسوج دراین زمینه عنوان کرد.