در راستای رویکرد جدید اتاق یاسوج به منظور هم‌فکری و دریافت رهنمود از همه صاحب‌نظران و نخبگان استان برای بهبود شرایط موجود؛ پیش از ظهر امروز نشست هم‌اندیشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با تعدادی از نخبگان علمی- اقتصادی استان در خصوص موضوعات و نیازهای روز اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این نشست صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی تولید، صنعت، کارآفرینی و اشتغال در استان پرداختند و پس از آن پیشنهادات و راهکارهای برون رفت از این مسائل را مطرح کردند.