به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، بعدازظهر امروز سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور اعضا در سالن جلسات هیئت نمایندگان برگزار شد.

این نشست با دستورکارهای: ارائه گزارش عملکرد یک ماه گذشته اتاق، بحث و بررسی پیرامون سفر هیئت دولت و انتظارات بخش خصوصی استان از ریاست محترم جمهوری و هیئت همراه؛ برگزار گردید.

عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته اتاق در یک ماه اخیر را ارائه داد و در ادامه به تحلیلی از فضای کسب و کار در استان و کشور پرداخت. رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد، بر اهمیت حضور همه جانبه بخش خصوصی در برنامه های سفر هیئت دولت به استان تاکید کرد، قبادی بیان داشت: اتاق بازرگانی برای پیشبرد اهداف خود و طرح و حل مسائل و مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی در این سفر باید با برنامه عمل کند و حضوری تاثیرگذار داشته باشد؛ در همین راستا در این نشست مصوب شد کمیسیون های تخصصی اتاق با همفکری و نیاز سنجی از فعالین اقتصادی و همچنین بررسی کارشناسانه، برنامه ها و پیشنهادات راهبردی خود را در حوزه های مختلف اقتصادی تهیه و در این خصوص اقدام نمایند.

 

همچنین در این نشست دکتر مجید افرا به عنوان دستیار ویژه و مشاور ارشد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج انتصاب و با حضور اعضای هیئت نمایندگان معارفه گردید.