گزارش تصویری هفتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: