مدیر امور شعب بانک صادرات استان و هیات همراه با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج دیدار وگفتگو کردند.

عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: نقش بانک صادرات و شعب گسترده آن در استان و سوابق این بانک در حوزه بین‌الملل دایره ارزی، موجب تمایز این بانک از سایر بانک‌ها بوده است و بر همین اساس نیز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همواره به دنبال تعامل و همکاری اقتصادی مشترک با مجموعه بانک صادرات استان هستند و همین امر موجب شده است که این بانک همواره به عنوان محل رجوع فعالان اقتصادی قرار گیرد.
قبادی افزود: برگزاری نشست های مجموعه مختلف بانکی با فعالین اقتصادی موجب افزایش درک متقابل از شرایط اقتصادی بین بانک و بخش خصوصی است تا انجام همکاری های مشترک توسعه اقتصادی استان را با یکدیگر به سرانجامی روشن برسانیم. رئیس اتاق یاسوج افزود: بی شک رشد اقتصادی و افزایش تولید و رونق اقتصادی بدون حمایت و تامین مالی بانک‌ها محقق نمی‌شود.
در این نشست جلیل رهنما مدیر امور شعب بانک صادرات استان نیز ضمن اشاره به حمایت های بانک صادرات از بخش خصوصی و صنایع تولیدی افزود: همواره برای کمک به مشکلات پیش روی تولید از تمامی ظرفیت های بانک صادرات استان استفاده خواهیم کرد. وی ادامه داد: شعب مختلف بانک صادرات آمادگی کامل دارند در نشست با فعالین اقتصادی بخش خصوصی؛ خدمات نوین بانکی، روش های همکاری مشترک و آگاهی از آخرین خدمات ارزی و ریالی بانکی را برای فعالین اقتصادی تشریح نمایند.