به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق یاسوج همزمان با دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت ۸ صبح امروز، بیستم اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز شد. در جریان این انتخابات ۱۵ نفر از میان ۲۶ نامزد به عنوان هیئت نمایندگان اتاق یاسوج انتخاب خواهند شد.

رای‌گیری در دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به‌طور هم‌زمان از ساعت ۸ صبح امروز، در سراسر کشور آغاز شد و تا ساعت ۱۹ ادامه داشت.

انجمن نظارت بر انتخابات دوره دهم به منظور حسن اجرای انتخابات به‌صورت آنلاین و از طریق دوربین‌های مداربسته هر ۳۴ حوزه رای‌گیری را از محل اتاق ایران رصد می‌کند. همچنین نمایندگان این انجمن به‌صورت حضوری بر روند برگزاری انتخابات در همه حوزه‌ها نظارت دارند.

امسال برای دومین بار در یاسوج همزمان با سراسر کشور رای‌گیری در انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به صورت الکترونیکی انجام شده است.

 نتیجه انتخابات اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج پس از شمارش آرا به صورت الکترونیکی توسط هیئت نظارت بر انتخابات اتاق یاسوج به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران ارسال شده است که پس از تایید این انجمن نتایج به صورت رسمی اعلام خواهد شد. در این انتخابات ۲۶ نفر در چهار گروه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن نامزد شده اند، که از بین آنها ۱۵ نفر به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی راه خواهند یافت.