همزمان با دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، از صبح امروز ۲۰ اسفند طبق تقویم تنظیم شده، انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور هیئت نظارت بر انتخابات آغاز شد.