به اطلاع می‌رساند در راستای فراهم آوردن فرصت رقابت سالم و یکسان جهت تمامی داوطلبان دهمین دوره انتخابات اتاق‌، اطلاعات اعضای معتبر و فعال اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج منتشر شد

برای دانلود روی لینک آبی‌رنگ زیر کلیک کنید:

لیست اطلاعات اعضای معتبر و فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج