دوره آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.