اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی خود با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت، دوره آموزشی یک روزه‌ای را تحت عنوان: « پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برگزار می کند.

این سمینار از ساعت ۹ الی ۱۳ روز سه شنبه،۱۶اسفند ماه ۱۴۰۱  به صورت حضور و در سالن همایش های اتاق بازرگانی برگزار میگردد.

لازم به ذکر است حضور در این سمینار رایگان و برای عموم آزاد است.

با توجه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی ( شرکت ها) بخش خصوصی و الزام شرکت ها به صدور حساب الکترونیکی، شرکت در این دوره آموزشی برای فعالین اقتصادی بسیار ضروری می باشد.