به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور کار بررسی موانع و مشکلات انبوه سازان استان، با حضور منوچهر یاری نایب رئیس اتاق یاسوج، عزیزالله رحیمی عضو هیئت رئیسه اتاق یاسوج و تعدادی از انبوه سازان استان برگزار شد.

در این نشست فعالین اقتصادی به تشریع موانع و مشکلات پیش روی خود پرداختند تا با تجمیع نظرات کارشناسی و مسائل و مشکلات انبوه سازان، این موضوع در جلسه آتی شورای گفت و گو با دستور کار شناسایی و ارزیابی چالش های فرا روی صنعت احداث مطرح شود.