رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج گفت: قوانین منسوخ و دست و پاگیر و استعلام های متعدد موجب بی رغبتی سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی شده که برخی از این قوانین و استعلام ها منسوخ شده اند و باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد.

جبار کیانی پور اظهار داشت: مبحث کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان بین بخش خصوصی، سازمان جهاد کشاورزی و بانک های استان مورد اختلاف است.

وی افزود: علی رغم همه ظرفیت هایی که در استان وجود دارد به لحاظ تولیدات باغی و حتی دامی اهتمام جدی وجود ندارد البته در گفتمان ها همه دغدغه این موضوع را دارند اما در موقع اقدام کار مورد توجه و قابل قبولی صورت نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج تصریح کرد: برخی از سرمایه گذاران علاقه مند به این حوزه در استان با وجود ایجاد زیرساخت ها و داشتن آورده اما هنوز در کش و قوس های بانک و دولت مانده اند.

کیانی پور ابراز داشت: در استان با این نوع بینش توسعه دشوار است و بانک ها از دادن منابع به سرمایه گذار خودداری می کند در حالی که باید از بانک ها پرسیده شود که چرا منابع در اختیار سرمایه گذار قرار نمی دهد.

وی تاکید کرد: سرمایه گذار در استان چهار ماه حداقل برای گرفتن استعلام از بخشداری باید معطل بماند و برای جواز تاسیس بیش از ۴۰ مورد استعلام و پس از صدور جواز تاسیس در بانک ۳۰ استعلام دیگر و در بخشداری هم باید حدود ۳۰ استعلام دیگر صادر شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج تاکید کرد: گرفتن استعلام های متعدد سرمایه گذاران را نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه بی رغبت کرده است به گونه ای که شهرداری، بخشداری و همیاری به دنبال اخذ عوارض هستند و بانک خواهان دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی است که برای سرمایه گذاری آوردن آن کار ساده ای نیست.

کیانی پور بیان کرد: در استانی که پرواز فرودگاه های آن در روز تنها یک مورد، راه آهن ندارد، چهارخطه آن به ۶۰ کیلومتر نمی رسد و تمامی زیرساخت های آن ناقص است سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری نخواهد شد.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاران بومی هم حاضر به سرمایه گذاری نیستند و در شهرهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج عنوان کرد: برخی قانون های منسوخ در این استان هنوز اجرا می شوند از جمله سازمان همیاری و بخشداری ها نباید از سرمایه گذار عوارض بگیرند.

کیانی پور ابراز داشت:  با توجه به محرومیت های این استان باید مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داده شود، آن ها را از مالیات معاف کنند، برای کالای صادراتی گواهی صادراتی بگذارند، سود بانکی کمتری از آن ها اخذ شود به دلیل اینکه سرمایه گذاری گران تر است و قیمت واحد کالایی بالاتر می رود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج گفت: زمانی که واحد قیمت کالایی در استان بالاتر می رود و فرصت رقابت با جاهای دیگر را دارد.

کیانی پور  ادامه داد: هر ساله سیب صنعتی استان به عنوان محصول زائد در کف آسفالت ها ریخته می شوند.

وی بیان کرد: در استانی که ۲۵۰ هزار تن محصولات باغی تولید دارد کمتر از ۳۰ هزار تن ظرفیت سردخانه های آن است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی یاسوج ادامه داد: باید صنایع تبدیلی حمایت شوند و زنجیره ارزش محصولات باغی استان تکمیل شود تا بتوان محصولات استان از جمله سیب را برند سازی کرد.

کیانی پور افزود: باید همت و اراده جدی بر توسعه باشد و رصد و اندازه گیری میزان خدمات وجود داشته باشد تا بتوان طبق برنامه برای توسعه استان گام برداشت.

وی تصریح کرد: سرمنشا مشکلاتی از جمله بیکاری در استان مربوط می شود به اینکه از این همه ظرفیت های ارزشمند استان استفاده ای نشده و نمی گذارند استفاده صحیحی از آن صورت گیرد.