به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، نشست کمیسیون گردشگری با حضور کیانی پور رئیس اتاق یاسوج، انصاری فرد مدیر فرودگاه یاسوج، عزیزی رئیس کمیسیون گردشگری و جوانان اتاق یاسوج، اعضای انجمن راهنمایان گردشگری استان و  فعالین حوزه گردشگری استان و با دستور کارهای بررسی تشکیل انجمن حرفه‌ای توسعه گردشگری، بررسی جذب گردشگران حوزه جنوب عراق و حضور موثر بخش گردشگری استان با همکاری بخش خصوصی در هیئت تجاری اقتصادی در عمان در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار گردید.

جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج در ابتدای این نشست بر اهمیت حضور فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری در تعیین خط مشی و برنامه ریزی گردشگری استان تاکید کرد و از حمایت های ویژه اتاق یاسوج برای برای تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری با عضویت فعالین گردشگری استان خبر داد.

فرشید عزیزی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق یاسوج نیز در این نشست بر اهمیت همدلی و اتحاد فعالین گردشگری برای تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری و ضابطه مند کردن فعالیتهای درآمدی و خدماتی و حضور کارآمد و موثر در جذب گردشگران داخلی و خارجی تاکید داشت.

انصاری فرد رئیس فرودگاه بین المللی یاسوج نیز به تشریح ظرفیت ها و توسعه و پتانسیل های این فرودگاه در برقراری پرواز به شهرهای مهم ایران از جمله مشهد، کیش، قشم و همچنین پروازهای بین المللی به حوزه جنوب عراق و کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و همچنین امکان پروازهای تفریحی پرداخت.

فعالین و سرمایه گذاران حوزه گردشگری نیز از تشکیل چنین جلساتی استقبال کردند و حمایت های اتاق یاسوج را مایه دلگرمی و امید خواندند.

در پایان این نشست مصوب گردید: انجمن حرفه‌ای گردشگری با عضویت فعالین بخش گردشگری استان در اتاق به زودی تشکیل گردد همچنین با همکاری بخش خصوصی گردشگری تلاش گردد حضور موثر و کارآمدی در سفر هیئت تجاری اقتصادی به عمان داشته باشد، بزودی نیز جهت جذب بازار گردشگری جنوب عراق و حاشیه خلیج فارس اقدامات موثری انجام گردد و  جهت استفاده بهینه و کارآمد فرودگاه یاسوج و گچساران جهت رونق گردشگری، سلسله جلسات و تمهیداتی برقرار گردد که هر چهار مصوبه با حضور موثر فعالین گردشگری همراه باشد.