قابل توجه کلیه فعالین محترم اقتصادی، تجار و اعضا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

با توجه به سیاست گذاری اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اعطای ماموریت به اتاق های شهرستان ها مبنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف تجاری کشورمان، اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و چند اتاق بازرگانی کشور، قصد اعزام یک هیات اقتصادی و تجاری به کشور عمان با حضور فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان، بازرگانان، صاحبان صنایع، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی را دارد. نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی، از تجار، فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع جهت شرکت در این هیات دعوت ویژه بعمل می آید. تقاضامند است متقاضیان درخواست خود را همراه با مدارک خواسته شده، تکمیل فرم های پیوستی، پرداخت علی الحساب به حساب اتاق بازرگانی یاسوج همراه با فیش های پرداختی و همچنین تکمیل فرآیند ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۲/۶/۱۴۰۱ به اتاق بازرگانی یاسوج ارسال نمایند. لازم به ذکر است در پکیج های اعلامی هزینه بلیط های رفت و برگشت هواپیمایی لحاظ نگردیده است و متعاقبا اعلام خواهد گردید.

رفت:    ۳ مهرماه  ۱۴۰۱

برگشت:  ۷ مهرماه ۱۴۰۱

فرم اطلاعاتی پیوست