به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، پیش از ظهر امروز هیئت تجاری جمهوری عراق که به دعوت اتاق یاسوج به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، طبق هماهنگی های انجام شده، پیش از حضور در جلسات B2B و انجام مذاکرات رودرو برای عقد قرارداد، به گروه های مختلف کالایی و حوزه های فعالیت تقسیم شدند و با حضور در واحدهای تولیدی مرتبط با حوزه فعالیت از نزدیک روند تولید محصولات مورد نظر و بخش خای مختلف را مشاهده کردند.