پیش از ظهر امروز تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اتاق بازرگانی یاسوج و اتاق‌ بازرگانی العماره و اتاق صنایع دیاله جمهوری عراق در حاشیه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد امضا شد.

با امضای این تفاهم نامه طرفین تمام تلاش خود را برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین استان‌های میسان و دیاله و کهگیلویه و بویراحمد و در سطحی فراتر بین دو کشور دوست و برادر، جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران به کار خواهند بست.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، توسعه همکاری ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین در راستای شناسایی فرصت‌ها و رفع چالشهای تجاری بین استان کهگیلویه و بویراحمد ایران با دو استان میسان و دیاله عراق از طریق همکاری های مشترک می باشد.

موضوعات تفاهم نامه:
طرفین، پیشرفت قراردادها بین شرکتها، سازمانها، موسسات و کارآفرینان عراقی و ایرانی را تسهیل می‌کنند و همچنین از پیشرفت و گسترش همکاری اقتصادی  و پیوندهای فنی و علمی، حمایت می‌کنند.

اتاق بازرگانی یاسوج از ورود کارآفرینان استان های میسان و دیاله به بازار استان کهگیلویه و بویراحمد حمایت می‌کند و اتاق بازرگانی العماره و میسان از دسترسی کارآفرینان ایرانی به بازار میسان و دیاله عراق، حمایت می‌کند.

طرفین  به همکاری در زمینه ی تجاری و اقتصادی از طرق زیر یاری خواهند رساند:
الف : ارتباط مداوم طرفین در مورد پتانسیل اقتصادی و سرمایه گذاری استان هایشان
ب : سازماندهی جلسات تجاری بین نمایندگان تجاری در تمامی سطوح و ارتباط نمایندگان برای ایجاد و اجرای برنامه های تجاری مختلف .
ج: تشویق فعالیت سرمایه گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد جمهوری اسلامی ایران و  جمهوری عراق و دادن اطلاعات به یکدیگر در مورد شرایط سرمایه گذاری.

طرفین همه ی اقدامات لازم برای اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی از استان های یکدیگر را انجام خواهند داد و در جهت انجام برنامه های این هیئت ها همکاری لازم را به عمل می آورند.

به منظور رسیدن به اهداف تجاری و اقتصادی، طرفین از حضور اعضا همدیگر در ماموریتها، همایشها، سمینارها، جلسات و محافل تجاری و اقتصادی خود حمایت خواهند کرد.

طرفین، شرایط و همکاری لازم را برای برپایی نمایشگاههای تخصصی و عمومی در استان های یکدیگر را فراهم و زمینه مشارکت فعال شرکتها، سازمانها، موسسات و کارآفرینان استان کهگیلویه و بویراحمد – جمهوری اسلامی ایران و استان‌های میسان و دیاله عراق را در این نمایشگاه ها ایجاد خواهند کرد و در صورت تخفیفات در واگذاری فضا و غرفه های نمایشگاهی، تجار طرفین را در اولویت قرار خواهند داد.

طرفین، همکاری های مشترک در برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و پروژه های تحقیقی در حوزه بازارشناسی، بازاریابی محصولات تولیدی، سرمایه گذاری، حمل و نقل و تحقیقات بازار خواهند داشت.

 طرفین، همکاری در زمینه ی دانش و فنون، تماسهای مستقیم و تبادل متخصص بین موسسات آموزشی استان میسان و استان کهگیلویه و بویراحمد را گسترش خواهند داد.
ایجاد بانک های اطلاعاتی و آماری در خصوص توانمندیها و پتانسیل های تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاری استان‌های یکدیگر و قرار دادن آن در اختیار تجار و فعالین اقتصادی طرفین.

 همکاری در تدارک جلسات تجاری و B2B برای تجار و فعالین اقتصادی طرفین.

طرفین جلسات تجار یکدیگر را با مقامات دولتی استان هایشان تسهیل و همکاری لازم را برای تنظیم این جلسات انجام می‌دهند.