برای دانلود راهنمای استفاده از سامانه طرح مهارت آموزی دوگانه و محیط کار واقعی اینجا کلیک کنید.