به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج؛ شصت و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور اعضای شورا در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد. این نشست با دستور کار بررسی وضعیت عدم تامین مالی طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و تعیین تکلیف این طرح ها و همچنین بررسی ایجاد شهرک های گلخانه ای در شهرستان بویراحمد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????