برای دانلود قوانین حمل بارهای بزرگ از طریق جاده در کشور روسیه اینجا کلیک کنید.

مقررات حمل بارهای حجیم- مرداد ۱۴۰۰