شرکت کنندگان در نمایشگاه دبی از طریق یک شبکه یکپارچه از کانال های هوشمند تأیید شده، با کلیه خدمات و تسهیلات تجاری و گمرکی آشنا می شوند تا به همه شرکت کنندگان در نمایشگاه مزایای رقابتی بزرگی را که دبی برای تجارت و سرمایه گذاری ارائه می دهد ، به آنها اطلاع دهند.

در خط مقدم این کانال ها ، کانال “Expo 2020 Smart Customs” قرار دارد.

احمد محبوب مصبیح ، مدیر کل گمرک دبی ، گفت: این بخش یک پلت فرم تجارت الکترونیکی فرامرزی با استفاده از فناوری “Blockchain” است.که اولین سکوی در نوع خود در منطقه است ، با هدف افزایش سهم شرکت های واقع در امارات دبی در توزیع محلی و منطقه ای تجارت الکترونیک به ۲۴ میلیارد درهم تا سال ۲۰۲۲ است .

وی تأکید کرد که یکی از مهمترین سیستمهایی که توسط این بخش توسعه یافته و به عنوان یک پشتیبانی قوی برای شرکت کنندگان در نمایشگاه در نظر گرفته شده است ، سیستم ریسک ، سیستم حسابرسی هوشمند ، کانال تجاری یکپارچه B2G و فضای کار هوشمند است.

گفتنی است ۹۷.۸ درصد از معاملات گمرکی مربوط به ترخیص و ترخیص محموله ها تأیید الکترونیکی خودکار و بدون دخالت انسان انجام می گیرد.