دبیرخانه کتاب نمایشگاه اکسپو دبی از تمامی شرکتهای برتر ایرانی دعوت مینماید درکتاب رسمی بزرگترین رویداد تجاری جهان شرکت نموده و نسبت به معرفی توانمندیها، خدمات، محصولات و برندسازی خود در عرصه بین‌اللمل مشارکت نمایند.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با همکاری ستاد ملی اکسپو به منظور ارتقاء جایگاه و افزایش مناسبات تجاری شرکت های بزرگ ایرانی در این رویداد مهم بین‌المللی در نظر دارد کتاب فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را با عنوان «کتاب ایران » جهت معرفی شرکت‌های برتر ایران در تیراژ ۱۰،۰۰۰ نسخه چاپی و همچنین به شکل الکترونیکی و با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و به زبان انگلیسی چاپ و در پاویون ایران در اختیار بازدیدکنندگان اکسپو قرار دهد.
در این کتاب علاوه بر معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرصتهای سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات سیستم بانکی، ترانزیت و حمل و نقل، توریسم سلامت و جاذبه های فرهنگی و گردشگری ایران، امکان تبلیغ برای شرکتهای برتر ایران در نظر گرفته شده است تا اطلاعات و شرایط همکاری خود را به طور مستقیم در اختیار مقامات، میهمانان VIP ، تجار و سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان اکسپو از همه کشورها قرار دهند.
دبیرخانه کتاب نمایشگاه اکسپو دبی از تمامی شرکتهای برتر ایرانی دعوت مینماید درکتاب رسمی بزرگترین رویداد تجاری جهان شرکت نموده و نسبت به معرفی توانمندیها، خدمات، محصولات و برندسازی خود در عرصه بین‌اللمل مشارکت نمایند.