با توجه به تعطیلات یک هفته ای استان تهران و برخی استانهای کشور، مهلت ثبت نام
در سامانه انتخاب صادرکنند
گان نمونه ملی کشور نیز یک هفته تمدید شده و متقاضیان می توانند
حداکثر تا روز جمعه مورخ
۸/۵/۱۴۰۰ از طریق سامانه ۱۴۰۰https://tpo.ir/exp ،در این رویداد ملی ثبت نام نمایند. 


با توجه به وضعیت قرمز ناشی از شیوع بیماری کرونا، زمان و نحوه تحویل مدارک فیزیکی
ثبت نام شدگان
، طی اطلاعیه بعدی از طریق سایت سازمان به آگاهی صادرکنندگان محترم خواهد رسید.