در این نشست مصوب شد پس از بررسی کارشناسی، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان اتاق بازرگانی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در زمینه های فرهنگ و هنر، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی منعقد گردد.

همچنین پیشنهاد شد هفته ای به نام «هفته فرهنگ و هنر استان کهگیلویه و بویراحمد» نام گذاری شود و در این خصوص ستاد و دبیرخانه ای نیز جهت پیگیری این موضوع تشکیل شود.