جامعه نیکوکاری ابرار با هدف تامین و اهدای کپسول اکسیژن به مراکز درمانی اقدام به راه‌اندازی پویش «زندگی ببخشیم» کرده است.

جامعه نیکوکاری ابرار با هدف تامین و اهدای کپسول اکسیژن به مراکز درمانی اقدام به راه‌اندازی پویش «زندگی ببخشیم» کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با خرید مبالغ دلخواه از نشانی https://abrarcharity.ir/?product از این کمپین حمایت کنند.

شماره حساب اختصاص یافته به پویش زندگی ببخشیم:

شماره حساب ۰۱۱۰۷۱۲۳۴۴۰۰۸

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۰۳۲۲۱ به نام جامعه نیکوکاری ابرار نزد بانک ملی

گفتنی است امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ، قسمت نیکوکاری نیز وجود دارد.