جلسات کمیته کارشناسی کارگروه رفع موانع تولید و حمایت قضایی از سرمایه گذاری با حضور رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان دستگاه قضا، بانک های عامل، دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.