اطلاع رسانی نامه سازمان توسعه تجارت درخصوص رفع ممنوعیت واردات دو محصول هندوانه و خربزه به عراق