پیش از ظهر امروز نشست کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان و فعالین حوزه صنایع دستی با دستور کار «بررسی وضعیت صنایع هنری، دستی استان و راهکارهای ارتقاء و اغناء محصولات و تقویت بازار آن در داخل و خارج کشور» در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

در این نشست مصوب گردید کارگروهی تخصصی پژوهشی جهت ارتقاء کیفیت صنایع هنری و دستی با هماهنگی معاونت صنایع دستی و انجمن هنرهای تجسمی استان در فروردین ماه ۱۴۰۰تشکیل گردد.

همچنین تعیین گردید به جهت حمایت های لازم و جذب سرمایه گذار و یا معرفی به بازارها و نمایشگاه های ملی و بین المللی، فعالین صنایع هنری و دستی استان نهایت تا پایان فروردین ۱۴۰۰نسبت به تهیه و ارسال  طرح توجیهی و بروشور محصولات به کمیسیون گردشگری اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی  اقدام نمایند.

همچنین مقرر گردید، در ابتدای اردیبهشت۱۴۰۰ طی جلسه ای با حضور معاونت صنایع دستی و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان و از طرفی معاونت هنری سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنری تجسمی استان زمینه برای ایجاد یک تفاهم نامه همکاری مشترک جهت تقویت و ارتقاء سطح کیفی صنایع دستی و گردشگری و تقویت بازار آن فراهم گردد.