20130515072907_IMG_1165

جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ با حضور اعضا در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزارشد. جبارکیانی پوردرابتدای این جلسه یکی از برنامه های آتی اتاق یاسوج را حضور هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در استان و کلنگ زنی ساختمان جدید اتاق یاسوج عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی با ارائه گزارشی از پروسه مجوزهای ساخت ساختمان اتاق به تشریح فضا و امکانات جدید پیش بینی شده این ساختمان پرداخت. وی از برنامه های سفر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به یاسوج را جلسه مشترک با استاندار استان، حضور درکمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، دیدار با نماینده ولی فقیه دراستان، نشست مشترک با فعالین اقتصادی واعضا اتاق و جلسه با هیئت نماندگان اتاق یاسوج اعلام کرد. یکی ازمصوبات این جلسه تشکیل کمیته ساختمان جهت پیگری امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان اتاق یاسوج بود .