نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور کار بررسی مشکلات ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار گردید.

در این نشست مصوب گردید اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری لیست مناطق ویژه گردشگری استان دارای مشکل واگذاری را که در مناطقی واقع گردیده که دامداران استان در آن مناطق پروانه چرا و حق انتفاع دارند و همچنین واحدهای گردشگری بخش خصوصی که دارای مشکل مشابه می باشند را ظرف سه روز کاری پس از ارسال مصوبه به دبیرخانه ارسال فرمایند.