نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور بررسی مشکلات ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح قانون معادن در محل سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.

در این نشست مصوب گردید اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاعات مربوط به متقاضیان و معدنکاران که در ادامه کار و فعالیت درگیر استعلامات اداری بوده و علی رغم مکاتبات انجام شده، دستگاههای متولی جوابگو نبوده اند و همچنین معادنی که پروانه بهره برداری در چارچوب قانون دریافت نموده ولی اداره کل منابع طبیعی به دلایلی که بعضا غیر قانونی به نظر می رسد جلوی آن را می گیرد را تا پایان هفته به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

همچنین مصوب گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاعات آماری معادن شامل تعداد پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری صادره، واحدهای معدنی فعال و واحدهای معدنی غیر فعال را حداکثر پایان هفته به تفکیک شهرستان به اتاق ارسال نمایند.