صبح روز سه شنبه ۷بهمن ماه ۱۳۹۹ سمینار آنلاین آموزشی «کارآفرینی و استارت‌آپ، تدوین استراتژی در بحران کرونا» به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، اتاق بازرگان،صنایع،معادن و کشاورزی  یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار آنلاین یک روزه ای را تحت عنوان«کارآفرینی و استارت‌آپ، تدوین استراتژی در بحران کرونا» برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

در این سمینار مباحثی از جمله آشنایی با کارآفرینی با الگوی استارت‌آپ، تدوین استراتژی برای کسب و کار با الگوی استارت‌آپ‌، نقش الگوهای استارت‌آپی در رونق کسب‌و‌کارها و‌ توسعه کارآفرینی در بحران کرونا توسط دکتر همایون کاوه محقق و مدرس دانشگاه، مشاور کارآفرینی و استارت‌آپ ارائه شد.