پیش از ظهر امروز نشست کمیسیون گردشگری، اقتصادهنر و اقتصادورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور اعضای کمیسیون، دبیر انجمن موسیقی، دبیر انجمن سینماجوان استان، دبیر انجمن هنرهای نمایشی و دبیر انجمن خوشنویسان استان با دستور کار بررسی اقتصاد هنر و رابطه متقابل اقتصاد و هنر در استان برگزار شد.

در این نشست همچنین موضوع هنرمندان و مجموعه های هنری آسیب دیده از کرونا مورد  بررسی قرار گرفت تا در آینده بحث تسهیلات مجموعه های آسیب دیده از کرونا توسط اتاق بازرگانی پیگیری گردد.