به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، در ادامه تلاش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در مقابله با بحران کرونا در استان، با همکاری کمپین نفس تعداد ۴۵۰۰ هزار ماسک دانش آموزی در مناطق محروم استان توزیع شد.

گفتنیست پس از نشست و هماهنگی با مدیرکل آموزش پروش استان، شهرستان های مارگون و بخش های لوداب، دیشموک و چاروسا برای توزیع این ماسک های دانش آموزی انتخاب شدند و با همکاری رؤسای آموزش پرورش این مناطق، میان دانش آموزان روستاها و شهرهای مختلف این بخش ها توزیع شده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور در راستای ایفای نقش  مسؤلیت های اجتماعی خود با پیوستن به کمپین نفس و راه اندازی آن در استان، تاکنون بیش از ۲۰میلیارد ریال تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، وسایل محافظتی و کمک های غیر نقدی خرید کالا در تمامی نقاط استان و میان محرومان و قشرهای مختلف آسیب دیده از کرونا توزیع کرده است.