اتاق بازرگانی در کنار کادر درمان استان؛ ۳۰۰ کارت خرید، هدیه کمپین نفس به تلاشگران عرصه مبارزه با کرونا

در ادامه کمک‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و‌کشاورزی یاسوج، ۳۰۰ بن کارت خرید دیگر، به ارزش یک هفتصد و هشتاد میلیون ریال برای توزیع میان کادر درمانی حاضر در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در بیمارستان ها و مراکز بهداشت استان به دانشگاه علوم پزشکی استان اهدا شد.