نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی یاسوج با موضوع بررسی نحوه بررسی واگذاری اجرای خط پساب فاضلاب کارخانه سیمان مارگون، سیمان یاسوج و شهرداری قلعه رئیسی با حضور منوچهر یاری رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق یاسوج و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل اقتصاد و دارای، شهرداری قلعه رئیسی، کارخانه سیمان مارگون و کارخانه سیمان یاسوج برگزار گردید.
حاضرین در این نشست پس از بحث و بررسی در خصوص دستورکارهای جلسه و ارائه نظرات کارشناسی، مصوب کردند جهت جمع بندی نهایی شرکت آبفای استان ظرف مدت ۴۵ روز مدل مالی طرح پساب شهر مارگون را آماده و ارائه نماید. شرکت سیمان مارگون نیز ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به ارائه بیزینس پلن طرح آبرسانی به شرکت را تهیه و ارائه نماید. همچنین مقرر گردید شرکت آبفا ظرف مدت ۱۰ روز مدل مالی( طرح توجیهی) پروژه تصفیه خانه تنگاری را ارائه نماید، شرکت سیمان یاسوج طی نیز ده روز آینده نسبت به ارائه طرح توجیهی خود اقدام نماید.