واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی خود با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، وبینار آموزشی یک روزه‌ای را تحت عنوان: «آشنایی با تحلیل تکنیکال مقدماتی در بورس» برگزار کرد.

در این سمینار مباحثی از جمله مقدمه ای از تحلیل تکنیکال، شناسایی روند و مدیریت سرمایه، سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تبدیل سطوح، خط روند و کانالیزه کردن نمودار ها، الگوهای استراحتی و الگوهای برگشتی، توسط آقای مهبد قندچی (مدرس و کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری بورس بیمه ایران و کارشناس تحلیل بورس ۲۴، مدرس دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) ارائه شد.