واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی خود با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، وبینار آموزشی یک روزه‌ای را تحت عنوان: «قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا» برگزار کرد.

در این سمینار مباحثی از جمله استانداردهای کنوانسیون کیوتوی تجدید نظر شده در زمینه تسهیل تجارت، تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز در گمرک ایران، تسهیلات قانونی بسته حمایت از تولید، صادرات و واردات، واژگان کاربردی موثر در فرایند اظهار تا ترخیص، آشنایی با برخی از اختیارات و تکالیف قانونی شرکتهای حمل و اظهار کنندگان و صاحبان کالا، قوانین مرتبط با ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی و وصول حقوق ورودی، حقوق قانونی صاحبان کالا در تامین حقوق ورودی و عوارض صادراتی در رویه های مختلف، تکالیف و اقدامات قانونی در مواجهه با اختلافات احتمالی در فرایند اظهار تا پس از ترخیص و آشنایی با مصادیق تخلفات گمرکی و قاچاق اقدامات قانونی مرتبط، توسط رضا گرزین (مدرس دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، مدرس گمرک ایران) ارائه شد.

 

فایل مطالب ارائه شده در این وبینار:

«قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا»