با توجه به بحران شیوع کرونا و شرایط ویژه کشور در روزهای اخیر و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند، شرایطی را فراهم آورده ایم تا متقاضیان محترم کارت بازرگانی از طریق تماس تلفنی و ارسال مدارک مورد نیاز به صورت الکترونیکی نسبت به انجام کارهای مربوط به صدور کارت خود اقدام نمایند.تلفن های تماس اتاق بازرگانی یاسوج:
۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰-۴۳ و ۰۷۴۳۳۲۲۷۹۵۳

داخلی واحد صدور کارت: ۳

فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

ایمیل واحد صدور کارت جهت ارسال مدارک: yasujcommercialcard@gmail.com

سایت صدور کارت هوشمند بازرگانی: www.cscs.ir

سایت کد اقتصادی: www.tax.gov.ir

 

مدارک مورد نیاز برای ارسال ایمیل به واحد صدور کارت جهت تشکیل پرونده:

شخص حقیقی: کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو)، مدرک تحصیلی، پایان خدمت و سابقه فعالیت تجاری

حقوقی: مدارک شرکت از جمله اساسنامه، اظهارنامه شرکت، آگهی تاسیس + روزنامه، کلیه تغییرات شرکت به انضمام مدارک شخصی مدیرعامل از جمله کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو)، مدرک تحصیلی، پایان خدمت و سابقه فعالیت تجاری شرکت

(ضمنا اصل مدارک بالا اسکن و ارسال شود)