🔹با توجه به نیاز‌های مبرم واحدهای درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد به اقلام و‌ تجهیزات بهداشتی و پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به عنوان حامی کمپین نفس و در راستای «پویش فعالان اقتصادی برای عبور از بحران کرونا» در ادامه تامین این نیاز‌ها از طریق ظرفیت‌های بخش خصوصی، قصد دارد تا با تجمیع کمک های فعالان اقتصادی استان، اقلام مورد نیاز را خریداری و در اختیار کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قرار دهد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🔹 به همین منظور شماره حساب اتاق‌ بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به عنوان حامی کمپین نَفَس در استان کهگیلویه و بویراحمد، خدمت افراد، تشکل‌ها و‌ بنگاه‌های اقتصا‌دی که قصد مشارکت در این امر خیر را دارند ارائه میگردد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔹 از همه علاقه‌مندان دعوت می‌شود کمک‌های خود را برای تامین نیاز‌های واحد‌های درمانی فقط به شماره ‌حساب معرفی شده واریز نمایند.


🔸 شماره حساب:
۲۱۴۳۹۴۱۹۷۴
🔸 شماره شبا:
IR13 0120 0000 0000 2143 9419 74
به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج
بانک ملت شعبه مطهری یاسوج

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📞 تلفن های تماس جهت هماهنگی:
۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴-۴۳
۰۹۱۷۱۴۱۲۷۶۸

«روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج»


#کمپین_نفس
#نفس
#بخش_خصوصی_همیاری_عمومی