با حضور عیسی حسنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و به منظور ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و مشارکت دستگاهی در زمینه های آموزش ، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ کار شایسته در جامعه کسب و کار و تولید استان کهگیلویه وبویراحمد ، تفاهم نامه ی همکاری مشترک فی مابین اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع  جرم اداره کل دادگستری در محل اتاق یاسوج منعقد گردید.
 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????