دانشجویان رشته علوم سیاسی گرایش بین الملل دانشگاه یاسوج از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج دیدن کردند و از نزدیک با روند فعالیت های این اتاق به خصوص در حوزه فعالیت های بین المللی آشنا شدند، این دانشجویان همچنین در نشستی با جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج نیز شرکت کردند و رئیس اتاق در این نشست به معرفی تاریخچه اتاق های بازرگانی، قانون اتاق، اتاق بازرگانی بین المللی icc پرداخت و همچنین فعالیت های صورت گرفته در اتاق یاسوج و روند حضور در مجامع بین المللی را برای آنان تشریح کرد.