به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، ظهر امروز نشست مرداد ماه هیئت نمایندگان اتاق یاسوج با حضور اعضا برگزار شد.

این نشست با دستور کار گزارش اقدامات کمیسیون های تخصصی اتاق در ماه گذشته و بررسی برنامه های ماه آتی اتاق یاسوج و کمیسیون های تخصصی برگزار گردید.