بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید از سوی وزیر کار ابلاغ شد. این بسته در ۱۷ بند ابلاغ شده و عمدتا بر لزوم تسهیل و مساعدت برای حل مشکلات احتمالی در موضوع حق بیمه تأکید دارد. همچنین مسائلی مانند بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی، مشوق برای جذب نیروی کار جدید، تمدید دفترچه درمانی بیمه‌شدگان و تسهیل در پرداخت غرامت و مستمری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید از سوی وزیر کار ابلاغ شد. این بسته در 17 بند ابلاغ شده و عمدتا بر لزوم تسهیل و مساعدت برای حل مشکلات احتمالی در موضوع حق بیمه تأکید دارد.  همچنین مسائلی مانند بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی، مشوق برای جذب نیروی کار جدید، تمدید دفترچه درمانی بیمه‌شدگان و تسهیل در پرداخت غرامت و مستمری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید را در قالب یک بخشنامه ابلاغ کرد.
محمد شریعتمداری در این بخشنامه خطاب به محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، ۱۷ نکته را برای اجرا، ابلاغ کرده است که بخش عمده آن به مسائل مربوط به حق بیمه پرداختی از سوی فعالان اقتصادی اختصاص دارد.
همچنین در این بخشنامه موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب، تشویق کارفرمایان در ازای جذب نیروی کار جدید، تمدید به‌موقع دفترچه درمانی بیمه‌شدگان و تسهیل در پرداخت غرامت و مستمری بیمه‌شدگان به‌خصوص کارگران فعال در مناطق سیل‌زده نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وزیر کار در این بخشنامه تأکید کرده است: آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند، همچنان در سال ۹۸ نیز باید بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.