نتایج نهایی چهارمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج پس از برگزاری رقابتی سالم میان ۳۳ کاندیدای انتخابات چهارمین دوره هیئت نمایندگان اتاق یاسوج، پس از شمارش آرا و تأیید هیئت نظارت، اسامی ۱۵ عضو راه یافته به هیئت نمایندگان اتاق یاسوج مشخص شدند.
از مجموع ۶۸ نفر واجدین شرایط، تعداد ۶۰ نفر در این انتخابات شرکت کردند و جبار کیانی پور با «۵۶ رای» بیشترین رای را به خود اختصاص داد.

لیست منتخبین چهارمین دوره انتخابات اتاق یاسوج به شرح زیر می باشد:

گروه بازرگانی:

🔹 فتاح جاودانه ( ۴۹ رای )
🔹 منوچهر یاری تلزالی (۴۶ رای )
🔹 عبدالحسین تقویان ( ۴۱ رای )
🔹فرشید عزیزی طاس احمدی ( ۴۱ رای )
🔹 مجتبی اندرزیان ( ۳۹ رای )

گروه صنعت:

🔸عزیزالله رحیمی ( ۵۱ رای )
🔸 عبدالله قبادی ( ۵۰ رای)
🔸 چنگیز هاشمی  (۴۷ رای )
🔸 وحید گرجی ( ۴۴ رای )
🔸 سید شمس الله هاشمی ( ۴۲ رای )

گروه معدن:

🔹 جبار کیانی پور ( ۵۶ رای )
🔹 فرامرز خوبانی ( ۳۹ رای )

گروه کشاورزی:

🔸 لشکر آذرپیوند ( ۵۱ رای )
🔸 عزیزالله فتحی ( ۴۷ رای )
🔸 امیر حسینی ( ۴۲ رای )