در پی در گذشت زنده یاد «کی زریر پناهی»، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با ارسال پیامی مصیبت وارده را به رئیس اتاق یاسوج و خانواده محترم پناهی تسلیت گفتند.

◾️  کلُّ نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

خانواده محترم پناهی

خبر درگذشت شادروان «کی زریر پناهی» از بزرگان طوایف بویراحمد، موجب تأسف و تألم خاطر فراوان گردیده است.
بدینوسیله ضمن تسلیت مصیبت وارده، ازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا، مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر خانواده محترمتان همراه با سلامتی وحسن عاقبت طلب می کنیم.

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج