اطلاعیــه

فراخوان

بیست و دومین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای ماموریت سازمانی، تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش فعالان خستگی ناپذیر عرصه صادرات غیرنفتی، در نظر دارد صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۳۹۷ را انتخاب، معرفی و با حضور مقامات عالی رتبه کشور مورد تقدیر قرار دهد. لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح کشور دعوت بعمل می­آید در صورت تمایل به شرکت در این رقابت ملی با مراجعه به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه (نمونش) سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی http://nemoonesh.tpo.ir از روز
سه شنبه مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ ثبت نام نمایند.

تهران- بزرگراه چمران- محل دائمی نمایشگاه­های بین­المللی تهران

سازمان توسعه تجارت ایران

دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۷

تلفن­ تماس:

۸۸۰۹۵۶۰۰-۰۲۱

۲۲۶۶۲۵۶۱-۰۲۱