🔹 اطلاعیه مهم /

✅ به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری

در حوزه های مختلف اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد می رساند:

چنانچه در فرآیند «اخذ مجوزات» و یا «دریافت تسهیلات»
با موانعی مواجه شده اند،
⬅️ جهت پیگیری، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مراجعه نمایند.