photo_2018-07-16_09-09-21واحد پژوهش های اقتصادی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود ، سمینار آموزشی یک روزه ای را تحت عنوان: “تجهیز اقامتگاه های بوم گردی “ برگزار کرد.

این سمینار از ساعت ۹:۳۰  الی ۱۴ روز یکشنبه، ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

این سمینار به صورت رایگان برگزار گردید و شرکت در آن برای عموم آزادبوده است.

همچنین شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، گواهینامه های معتبر موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران را دریافت خواهند نمود.

در این سمینار مباحثی از حوزه های مختلف بوم گردی توسط دکتر افسانه احسانی ، پژوهشگر و محقق حوزه گردشگری ارائه شد.