در اولین نشست کمیسیون گردشگری سال ۱۳۹۷ اتاق یاسوج در خصوص برنامه های این کمیسیون در دوره جدید بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یاسوج ، در اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق یاسوج در سال جدید ، اعضای این کمیسیون در خصوص برنامه های کمیسیون در دوره جدید بحث و تبادل نظر کردند.
این نشست با دستور کار: تعیین اهداف و برنامه های کمیسیون گردشگری و همچنین تعیین نقشه راه این کمیسیون در سال جدید  برگزار گردید.
برگزاری همایش گردشگری ورزشی، در سال جدید مهمترین برنامه این کمیسیون خواهد بود.
همچنین به گفته امین منوچهری مشاور کمیسیون های تخصصی اتاق یاسوج، بررسی وضعیت بوم گردی در حوزه گردشگری استان، نشست با عوامل مؤثر بخش خصوصی در حوزه گردشگری، برگزاری دوره های تخصصی مرتبط با نیازهای گردشگری استان، بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری در استان و ضرورت توسعه گردشگری پایدار، بررسی وضعیت سرمایه گذاری در پروژه های حوزه گردشگری و دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران در زمینه پروژه های مهم گردشگری و تحلیل و آسیب شناسی مناطق نمونه گردشگری استان از جمله مهمترین برنامه های مهم این کمیسیون در سال جدید خواهد بود.